Geri Hareketler 1: Merkür Gerilemesi


Merkürü her yıl bizi bıktıracak kadar sık aralıklı ve uzun süreli yaşattığı gerileme hareketi ile tanıyoruz. Bu etki altında her şey bildiğimiz dışında bir karakter çizer. Hayatımızı kontrol ettiğimiz aracı güçlerin değişim geçirdiği, tüm bunların bize ulaşma şekillerinin, yollarının ve zamanlamalarının gecikme, erteleme veya bozulma temalarını işlediği bir dönemdir. Aksilikler, gecikme, ertelenme, yanlış anlaşılma, eksik bilgilenme, kaybolma, çalınma, iptaller Merkür retrosunun yaşandığı dönem içinde hayatı çekilmez hale getirir.

Aslında Merkür retrosunun önemli bir fırsat olduğunu biliyor olsak, acaba neler değişirdi. Şöyle düşünelim, Merkür retrosu dönemleri, yapmaya üşendiğimiz, geciktirdiğimiz, bitmek bilmeyen, eksik veya yanlış pek çok şeyi düzelttirir. Bunun ayırdına varabilme farkındalığındaki kişi, dezavantaj gibi görünen değerleri avantaja çevirir. Gelecekte hayalini kurduğu, gerçekleştirmek istediği , planını yaptığı eylemleri gerçekleştirmeden önce sağlıklı bir hazırlık devresi geçirir. Merkür zamana bakış açısını değiştirir ve bu sürece sığdırılmaya çalışılan tüm etkinliklerde doğru yöntemler uygulanırsa, etki, eksikliklerini gidermiş ve yarına daha sağlam ve donanımlı adım atmanın rahatlığını yaşayan bir insan bırakır. Acele eden, hızla koşuyan insanın yolculuğuna ufak bir dur diyen Merkür, kişiyi kendi hızı ile yüzleştirir. Durmayı başaran, nefes alır ve yeni bir koşuya daha enerjik ve donanımlı hazırlanır.

Merkür geri giderken tamamı ile özgür değilizdir. Yaşamın her alanında yavaşlama ve gecikme temaları deneyimlenir. Bir gezegenin geri gitme süreci astronomik olarak gerçekleşmeyen bir şeydir. Bu sadece bir gezegenin geri gidiyormuşçasına bir görsellik sergilemesi ile ilgilidir. Fakat bunun gerçekleştiği dönem, astrolojik olarak çok özel bir dönemdir. Gezegenler arasında güncel yaşamımızda geri gidişi ile ilgili çok sık haber aldığımız gezegen Merkür’dür.

Gezegenlerin geri gitme süreçleri, normal süreçlerinde sergiledikleri anlamların tersine işler ve içe dönük temalar ortaya çıkar. Merkür’ün geri gitme sürecinde sağlıklı bilgi aktarımları, sağlıksız ve tutarsız bir şekilde iletişimsizliğe döner. Fakat bu fikir üretiminin de azalacağı anlamına gelmez. Tam tersi yoğun içe dönüş yaratıcılığı arttırır. Bu yüzden sorunlar, Merkür retrosunda fazlası ile gerçekleşmeye başlar. İçsel değişimlerinin, fark edişlerinin ve yaratımlarının büyüsü ile insanlarla bunları paylaşmak isteyen birey, tutukluk yaşar, ifade edemez, doğru sözcükleri bulamaz, zihninin derinliklerinde oluşan harikalar, sözcüklere dökülemez. Bunu alışkanlıkları ve yetenekleri ile aşmaya çalışanlar, yanlış yaptıklarını veya yeterince doğru yapmadıklarını ne yazık ki, Merkür retrosu bittikten sonraki süreçte fark ederler. Bu fark ediş, eğer bir ticari anlaşmanın maddeleri kağıda döküldükten sonra yapılırsa, bedeli ağır olabilir.

Bu nedenle Merkür retrolarında daha içe dönük, elimizdekileri değerlendirdiğimiz ve zihnimizin derinliklerindekileri kurcaladığımız bir süreç geçirmek daha doğru bir seçim olur. Gözden kaçırmanın, gerçeği başka türlü görmenin ve anlaşma yerine, anlaşmazlık zemininin daha baskın olduğu bu dönem mutlaka araştırma için değerlendirilmelidir.

Merkür retrosunun geçmişi önümüze yeniden getirmek gibi bir teması da mevcuttur. Merkür retro dönemlerinde, eski bir sevgili sizi yeniden arayabilirken, eskiden çalıştığınız iş yeriniz sizi yeniden çalışmak için davet edebilir. Aynı zamanda çocukluğunuzun geçtiği mahalleye gidebilir ve aslında bunu başka biri ile bir toplantıya katılmak için adres aldığınızda fark edebilirsiniz.

En iyi dileklerimle,
Astrolog Oğuzhan Ceyhan
ceyhanoguzhan@gmail.com

http://www.ntvmsnbc.com/id/24935545/

http://www.ntvmsnbc.com/id/24935541/

Reklamlar