15 Ocakta bir Güneş tutulması yaşayacağız.


"Eclipse map/figure/table/predictions courtesy of Fred Espenak, NASA/Goddard Space Flight Center."

"Eclipse map/figure/table/predictions courtesy of Fred Espenak, NASA/Goddard Space Flight Center."

Gün doğumu sırasında Türkiye’den izlenmeye başlayacak olan Güneş tutulması, Afrika, Hint okyanusu ve Asya’nın doğusunu aşarak 300 km genişliğinde bir alanı halkalı tutulması ile etkileyecek. Yanda, Nasa’dan Fred Espenak’ın internet üzerinde tüm dünyaya sunduğu tutulma izinini gösteren resmi ve tutulmanın kırmızı kalın bir çizgi ile işaretlenmiş gölge izini görebilirsiniz. Ay dünya üzerine ilk tutulma izini 07:14 ‘ de bırakmaya başlıyor. Bu iz Afrika’da çizilmeye başlarken, 3 saat 34 dakika boyunca devam edecek. Bitiş saati ise 10:59 olacak.Ayın gölge konisinin yeryüzü üzerine düşmesi ile oluşan güneş tutulmaları 3 türde gerçekleşiyor. Yer ve Ay’ın yörüngeleri 5 derece açı farkı taşıdığı için her zaman Güneş tutulması yaşayamıyoruz. Yeni ay ve dolunay zamanı gerçekleşen Ay, Güneş ve Dünya hizalamaları, yıl içinde belli zamanlarda tutulma yaratacak şekilde meydana gelebilmekte. Tutulmanın tam tutulma mı, halkalı tutulma mı yoksa parçalı tutulma mı olduğu ise ayın dünyaya olan mesafesine bağlı. 15 Ocak tutulması ise bir halkalı tutulma olacak. Ancak, Güneş doğarken Türkiye tutulmayı parçalı tutulma olarak izleyecek.

Size biraz, tutulmanın Astrolojik etkilerinden bahsetmek istiyorum.

Tutulmalar etki değerleri yüksek ve yaşam kalitesini derinden etkileyen yansımalar yaratan astronomik olaylardır. Yıl içinde birden fazla kez Ay ve Güneş tutulması olmaktadır. Kişisel haritalarımızdaki yansımalarına göre her birimiz bunun etkisini farklı boyutlarda deneyimleriz. Ülke horoskoplarında ve doğa üzerinde de önemli etkileşimler yaratan tutulmalar zamanında oluşan yaşam kalitesinden bahsedelim. Dolunay zamanı gerçekleşen Ay tutulmalarında Dünya, Güneş ile Ay arasında iken, Yeni Ay zamanı gerçekleşen Güneş Tutulmalarında ise, bu kez Ay, Güneş ile Dünya arasında yerleşmektedir.

Bu olağanüstü göksel devinimin kendine has bir periyodu bulunmaktadır. Bu Astronomik periyot, yaşam kalitemizde de tekrar eden ve başlangıç ile bitiş niteliğine sahip olaylar için de bir döngü yaratır. Dikkatle takip edildiğinde tutulma zamanlarına ait yaşamsal temaların, standart, alışıldık ve her zamanki gibi olmadığı görülür. Tutulma zamanları başlayan veya biten olaylar için her zaman söylenen şeyleri söylemek ve yaşanılacak tecrübeleri hafife almak mümkün değildir. Yaşamınız boyunca aklınızın ucundan geçmeyen konular hayatınıza katılabilirken, tutulma derecesi, evi ve burcuna göre tüm karakterinizi yeniden şekillendirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Depremler ile bağıntısı konusunda uzun yıllardır araştırma yapan Astrologlar sadece bireysel değişimlerin değil, sosyal, toplumsal ve sayıca büyük kalabalıkları etkileyecek olan felaketlerin olasılıklarını da incelemektedirler.

Doğa üzerindeki büyük, radikal ve beklenmedik değişimlerin bir anda ortaya çıkmasına neden olan tutulmalar, eş zamanlıklarını aynı zamanda bireylerin duygusal, fiziksel, ruhsal yapılaşmalarında da ortaya çıkarmaktadır. Normal hayat akışı içerisinde yapmaya cesaret edemediğiniz konular hakkında hayat, siz düşünmüyor olsanız dahi, tutulma zamanlarını size uygulama yaptırmak için kullanacaktır. Kendinizi hiç mi hiç düşünmediğiniz bir takım olguların peşinde koşar bulabilirsiniz. Yapmayı düşünmediğiniz bir işi kurmuş, kurmaya karar vermiş olabilirken, hiç olmadık bir insana aşık olabilir, bir hastalığınızı öğrenebilir, milli piyangodan hayalinizde bile göremeyeceğiniz bir parayı kazanabilir veya yaşadığınız ülke ya da şehri terk edip tüm geçmişi geride bırakabilirsiniz. Sayısız çeşitlilikte olay, kavram ve kişi hayatınıza tam da tutulma dönemlerinde katılabilir. Tabii ki tutulmalar her zaman başlatma değil aynı zamanda bitirme temalı etkiler de yaratırlar. Tüm yaşam boyu ne ektiğiniz, tutulma zamanları önem kazanacaktır ki; tutulmada ektiklerinizi biçtiğinizi göreceksinizdir.

Büyük konuştuğunuz, asla yapmam dediğiniz konular varsa tutulma zamanları kendinizi tanıyamayabilirsiniz. Güneş Tutulması hayatın eril, Ay Tutulması ise hayatın dişil yönlerinde olumsuz tesirler yaratır. Tutulmalar, horoskopunuzda hangi eve düşüyorsa o ev ve karşısındaki ev ile bu evlerde bulunan gezegenler ile eve olumlu veya olumsuz açı yapan tüm gezegenleri etkisi altına alır. Bir horoskopta hassas noktaların üzerine düşen tutulmalarda çoğunlukla zararlı tesirler vardır. Gökyüzü ortasına düşüyorsa, mevki, şan ve kadersel temalar için zararlıdır. Bunlar tutulma cinsine göre ebeveynler ve hayatın sembolizmi içindeki eril ve dişil tüm faaliyet alanlarını kapsar. ASC (Yükselen nokta) üzerinde sağlığı, alçalan nokta üzerinde eşi ve ortak iş yapılan kişileri, ebeveynleri ev yaşamındaki olumlu olumsuz tüm değişikleri içerir. Planet üzerinde ise planetin tabiatına uygun tarzda düştüğü evle ilgili alanlarda problem çıkarır. Tutulmanın üzerine düşmesi ile planet, köşe veya açı yüksek enerji seviyesine ulaşır. Tesiri genelde kötü olduğu söylenmekle beraber, yaşamı derinden etkileyen hem iyi hem de kötü olaylara sebep olabilir. İyilik veya kötülük, doğum horoskopundaki planet veya köşenin diğer planetlerle olan iyi veya kötü açılarına göre belirlenir.

Tutulma Tesirinin Zamanı Tutulma gününün 4 gün öncesi ve sonrasında tutulmanın hayatınızda yaratacağı etki hakkında olaylar yaşanmaya başlanabilir. Bir tutulma çoğunlukla ya 4 gün öncesi ya da 4 gün sonrasında sizi etkileyecektir. Bazı Ay Tutulmaları etkisini bir sonraki dolunayda yani Tutulma tarihinden tam 1 Ay sonra gösterebilir. Çok nadirde olsa bazı okuyucularımız Tutulmanın etkilerini tam 6 Ay sonraki dolunay civarında da yaşayabilirler. Bilhassa Ay Tutulmaları, etkilerini 6 Ay boyunca gösterebilirler. Bunun dışında, Güneş Tutulması horoskopunuzda hassas bir nokta bırakır. Genellikle Tutulmanın yönetici gezegeni Tutulma hattına geldiğinde, Tutulma esnasında tetiklediği baz mekanizmalar ortaya çıkar. Örneğin bir tutulmanın yönetici gezegeni Mars ise, Mars gezegeni Tutulma derecesine kavuşum ve karşıt yaptığı zaman Tutulmayla ilgili pek çok olay ve kavram karşınıza çıkacaktır.

Tutulmanın etki süresi kişilerin doğum horoskopları ve doğdukları saat ile ilişkilidir. Bu etkiler, bir Tutulmanın olduğu gün ve Tutulmanın başlangıcından veya sona ermesinden 4 gün önce veya sonra olabilir. Aslında bir Tutulmanın etkisi 2 yıl sonra bile görülebilir. Tutulma, yaşam planında Tutulma alanında olacak olan değişimi gösterirken, Tutulmanın olduğu zamandan daha sonraki aylarda meydana gelebilecek bir olayın habercisi de olabilir. Üzerinde tutulumun oluşumu ile enerjiyi depolayan gezegen veya köşe, daha sonraki bir zamanda, genellikle bireyselliği ve enerjiyi veren transit Mars veya Güneş’ten açı aldığında, bu enerjiyi boşaltarak önemli bir olayın olmasına neden olabilir. Bazen de bir Tutulmayı tetikleyen ana etki Venüs gezegeni olabilir. Mars karakteri sert yıkıcı kavgalara, ani ayrılıklara, sert münakaşalara sebebiyet verirken, Venüs’ ün Tutulma üzerinde etkisi olumlu ise, ani tanışmalara, aşk ilişkilerine, parasal kazançlara, hatta evlilik ve çocuk doğumlarına zemin hazırlar.

Bu yukarıda saydığımız tüm olay ve olgular Tutulmadan birkaç Ay veya birkaç yıl sonra dahi meydana gelebilir. Bir Tutulma, Güneş ve Ay transitleri arasında ana bir devrenin kapanışı olarak düşünülebilir. Bu devre içinde tesir sürer ve başka bir planet tesiri ile açığa çıkar. Tutulma tesiri, bir sonraki Güneş Tutulması’nda açığa çıkabilir. Bazen de, Tutulma bir önceki metonik döngüde ortaya çıkan olayları ve temaları yine ortaya çıkarabilir. Tesirin gücü, tutulumların ufuktan uzaklıkları ve Tutulmanın tipi ile orantılıdır. Tutulma bazen tam, bazen halkalı, bazen de parçalı olmaktadır. En önemlisi Tam Tutulmadır. Eril ilke Güneş, yaşamın kaynağını ve erkek enerjiyi temsil eder. Birkaç dakika da olsa Tutulma esnasında Güneşin ışığı ve enerjisi, Ay, yani dişil ilke tarafından engellenir. Bu yaşamın veya enerjinin engellenmesi anlamına geleceği gibi bu dönem daha önce başlamış olan bir diğer dönemin de sonunu temsil eder.

Çoğunlukla Güneş Tutulmaları kötücül ve negatif olarak anlamlandırılır. Ay Tutulmaları ise daha ziyade duygular ve bitiş sembolizmi ile ilgilidir. Ay’ın enerjisi Gaia veya toprak ana, dünya tarafından engellenmiş, salt duyguları etkileyen pek çok olay maddeye yenik düşmüştür. Madde dünyadır. Maddi gerçeklikler duyguları engeller, insanı insan yapan en önemli şey olan duygular üzerinde yoğun değişimler oluşacaktır. Bu dönemlerde bireysel olaylar toplumsal olaylara göre çok daha etkin ve zararlı olabilir.

Aslında Güneş Tutulması genel olarak tüm kolektif yapıları, Ay Tutulması ise bireylerin horoskoplarını daha yoğun olarak etkilemektedir. Bu zamanda Güneş’in ışığı örtülmüş ve daha önce üzerinde tutulumun olduğu planet tesirinin, menfi biçimde hissedilmesi için uygun ortam hazırlanmıştır.

Saygılarımla …

Reklamlar